Affärsutveckling för Villa San Michele, Capri

Johan arbetar med positioneringen och riktade marknadsföringsaktiviteter för Villa San Michele, ett viktigt historiskt besöksmål på ön Capri.

Villa San Michele på Capri, Italien

Projektet består i ompositionering av besöksmålet och riktade marknadsaktiviteter som B2B-möten och representation vid möten och mässor. I linje med Villans identitet levereras även också digital kommersialisering i B2B- och B2C-kanaler och kommunikation inom MICE-segmentet.