Nordic Workshop i Milano 2021

Nordic Workshop 2021 organiserades digitalt och nordiska partners bjöds in att deltaga av Visit Denmark, Visit Finland, Visit Iceland, Visit Norway och Gateway South för Sveriges räkning. Workshopen är det viktigaste forumet som skandinavisk supplier på den italienska marknaden och äger rum sedan många år. Drygt 100 buyers från hela Italien deltog i denna digitala upplaga.

Il Duomo, Milano

Låt oss jobba tillsammans i din nästa marknadsföringsaktivitet

Berätta dina behov för oss och vi kommer hjälpa dig att nå dina mål