Hoppa till innehåll

Gateway South går med i DestLab Alliance

  Stockholm, 29 januari 2021

  En ny gruppering av allierade konsulter startar DestLab Alliance med syfte att utveckla Sveriges och Europas besöksnäring.

  Alliansen bygger på idén och behovet att utveckla europeiska aktörer inom besöksnäringen. Besöks-näringen har under decennier varit en stark drivkraft för att utveckla samhällen och destinationer och kommer att ha en betydande roll för denna utveckling även i framtiden.

  Både på kort och lång sikt finns det anledning för många destinationer och företag att skärpa sitt utbud och skapa ökade attraktionsvärden. Förutom ett uppgraderat utbud krävs en mer riktad marknadsföring och kommunikation av destinationerna. De närmaste tio åren kommer att innebära avgörande förändringar vad avser gästers behov, beteenden och efterfrågan. Därför ser vi att målgrupper konstant behöver analyseras och marknaden segmenteras än djupare för att nå ökad effektivitet. I det korta perspektivet kommer många destinationer att snabbt behöva återhämta sig efter pandemin och säkerställa en god ekonomisk utveckling.

  Via alliansen kopplas destinationer, företag och konsulter samman på ett nytt sätt för att få större kraft att kunna ta ett bredare och djupare grepp om de potentialer som finns och kan utvecklas. Genom DestLab Alliance kommer vi att lyfta kundernas utbud och höja destinationernas attraktionsvärde och effektivt marknadsföra och kommunicera till valda målgrupper på respektive marknad.

  Tord Carnlöf (Vd Svensk Destinationsutveckling – SVEDEST) Sverige

  ”Med alliansen är vår ambition att vara den bäst rankade konsultorganisationen i Europa som åstadkommer verkliga förändringar för besöksnäringen. För att uppnå vår position strävar vi efter att koppla fler “top-of-the-line” kompetenta människor och företag till alliansen från hela Europa.”

  Thomas Johansson (Vd NORDEST) Norge

  ”Genom alliansen har vi möjlighet att utveckla våra kunders strategier och översätta dessa i konkreta marknads- och kommunikationsaktiviteter. Med DestLab Alliance har vi förutsättningar att koppla ihop strategier med kommunikationsinsatser över hela Europa, ett erbjudande som är unikt på marknaden.”

  Sophie Nyström (Grundare Gate2Marketing) Holland, Tyskland, UK, Polen

  ”Vi är glada över att vara en del av DestLab Alliance och kunna bidra med vår spetskompetens inom marknadskommunikation för destinationer. Vi arbetar redan med några kunder i flera europeiska länder och ser framemot nya intressanta kunder som vi kan hjälpa till framgång.”

  Johan Cavallini (Gateway South) Spanien, Italien och Frankrike

  ”Genom DestLab Alliance får vi möjlighet att öka vår kundbas med ett brett och flexibelt erbjudande. Vi ser fram emot att medverka till utvecklingen av alliansens totala tjänsteutbud genom våra team, som alla har lång och gedigen erfarenhet som kan hjälpa många turistföretag och destinationer, i Sverige och Europa.”

  Mer om DestLab Alliance finner du på www.destlab.com