Samarbete med HaparandaTornio

Gateway South  hjälper HaparandaTornio – Two Countries One Destination  – att positionera sig på  den italienska och spanska marknaden. Målet är att säkerställa att destinationen blir en del av programmeringen av utvalda researrangörer.

Reshandels produktmanual för destinationen HaparandaTornio

Att skapa en  manual för agenter, kommersiella möten med distributionsnätet, närvaro på de viktigaste mässorna som representerar destinationen och pressmeddelanden  är några av de åtgärder vi kommer att göra för vår klient, inte bara på vintern utan även under sommaren.